GRUP D’ASSOCIATS

Grup d’associats i membres d’una  associació,
club o col·legi professional.